Tư vấn BRC – Tư vấn hiệu quả – Chứng nhận Quốc Tế

Chứng nhận BRC là một điều kiện cần có với những doanh nghiệp, tổ chức [...]

Tư vấn FSSC 22000 – Hệ thống an toàn thực phẩm

Việc được chứng nhận FSSC 22000 sẽ giúp các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh [...]

Khóa học ISO 9001/ ISO 14001 – Nhận thức và đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001/ ISO 14001

Ngày khai giảng Thời gian học 26/07/2024 Học vào tối 2 – 4 – 6 [...]

Dịch vụ tư vấn ISO 22000: 2018 – Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Thực phẩm là mặt hàng quan trọng hàng đầu với cuộc sống của con người [...]