Mục tiêu chất lượng là gì? Cách thiết lập mục tiêu chất lượng theo ISO 9001:2015

Không ít doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc xác định mục tiêu chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn và đào tạo về hệ thống quản lý, chúng tôi xin được chia sẻ tới quý bạn đọc về mục tiêu chất lượng cũng như cách xác định mục tiêu chất lượng để chúng có thể giúp ích cho doanh nghiệp. Hi vọng rằng những chia sẻ sau sẽ giúp quý doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc áp dụng và chứng nhận ISO 9001.

Mục tiêu chất lượng là gì?

Mục tiêu chất lượng là gì
Mục tiêu chất lượng là gì

Mục tiêu chất lượng là những mục tiêu có thể đo lường được liên quan tới việc đáp ứng yêu cầu của khách hàng và phù hợp với chính sách chất lượng của doanh nghiệp. Theo khái niệm trong ISO 9001:2015 thì mục tiêu chất lượng là kết quả phải đạt được về chất lượng.

Các mục tiêu chất lượng sẽ lấy các mục tiêu của chính sách chất lượng và biến những mục tiêu này thành các yêu cầu cải tiến khả thi. Mục tiêu chất lượng có thể là sự phù hợp của sản phẩm, sự phù hợp của quy trình, sự thỏa mãn của khách hàng, khả năng đáp ứng đơn hàng đúng hạn, kết quả tài chính, chi phí sản xuất giảm,….

Để bạn đọc hiểu hơn về mục tiêu chất lượng, chúng tôi sẽ đưa tới ví dụ sau:

Chính sách chất lượng của doanh nghiệp đã xác định được yêu cầu của doanh nghiệp là giao hàng đúng thời điểm và không có sản phẩm lỗi thì mục tiêu của chính sách chất lượng sẽ là: “cung cấp cho khách hàng sản phẩm đúng thời gian và không có sản phẩm lỗi”.

Tiếp theo đó, doanh nghiệp sẽ có 2 mục tiêu chất lượng đó là cải thiện khả năng cung cấp sản phẩm đúng hạn và giải quyết được vấn đề sản phẩm lỗi khi giao tới tay khách hàng. Cụ thể 2 mục tiêu chất lượng này như sau:

  • Mục tiêu chất lượng 1: Cải thiện việc giao hàng đúng hạn từ 93% lên 98% trong năm 2022.
  • Mục tiêu chất lượng 2: Giảm tỷ lệ sản phẩm lỗi từ 5% xuống còn 2% trong năm 2022.

Bằng cách này, các yêu cầu cải tiến từ mục tiêu chất lượng sẽ được liên kết trực tiếp với nhu cầu của khách hàng.

Các yêu cầu về mục tiêu chất lượng của ISO 9001:2015

ISO 9001: 2015 có đưa ra những yêu cầu như sau về mục tiêu chất lượng.

Mục tiêu chất lượng cần phải được thiết lập ở các cấp có liên quan

Mục tiêu chất lượng nên được thiết lập ở tất cả các phòng ban có liên quan thậm chí ở ngoài phạm vi doanh nghiệp (bên thứ 3 nhưng có ảnh hưởng trực tiếp tới khách hàng).

Mục tiêu chất lượng cần nhất quán với chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng là tài liệu cao nhất của hệ thống quản lý chất lượng do đó mọi tài liệu khác phía dưới cần phải nhất quán và phục vụ cho chính sách chất lượng. Không hề ngoại lệ, mục tiêu chất lượng cần phải giúp tổ chức đạt được những chính sách chất lượng đã được đề ra.

Mục tiêu chất lượng cần phải đong đếm được

Nếu một mục tiêu chất lượng không thể đo lường thì sẽ rất khó để quản lý và biết được đã đạt hay chưa. Do đó, một mục tiêu chất lượng hiệu quả là một mục tiêu chất lượng có thể được đo lường, có giới hạn thời gian cụ thể.

Mục tiêu chất lượng phải phù hợp với sản phẩm/ dịch vụ và thỏa mãn khách hàng

Mục tiêu chất lượng cần phải tập trung vào hai khía cạnh:

  • Các sản phẩm/ dịch vụ phải đạt chuẩn, phù hợp với các yêu cầu được đề ra.
  • Các sản phẩm/ dịch vụ cần phải thỏa mãn được khách hàng.

Mục tiêu chất lượng cần phải được theo dõi

Theo dõi mục tiêu chất lượng là một yêu cầu mới được cập nhật vào ISO 9001: 2015. Mục tiêu chất lượng khi được thiết lập cần được theo dõi đễ biết rằng liệu đã đi đúng hướng hay chưa, có đúng lộ trình hay chưa, …

Tại doanh nghiệp, lãnh đạo có trách nhiệm phân tích và định hướng cho mục tiêu chất lượng.

Mục tiêu chất lượng cần phải được truyền đạt

Mục tiêu chất lượng cần phải được truyền đạt tới toàn bộ thành viên trong tổ chức, giúp các thành viên trong tổ chức hiểu được những mục tiêu nào quan trọng, đã được tiến hành tới đâu, đã đạt được chưa, được đo lường như thế nào. Thông qua công tác truyền đạt này, nhân viên trong doanh nghiệp sẽ làm việc hướng tới mục đích đạt được mục tiêu chất lượng.

Mục tiêu chất lượng cần phải được cập nhật thường xuyên và mỗi khi cần thiết

Mục tiêu chất lượng cần phải được cập nhật thường xuyên để đáp ứng lại kịp thời bối cảnh tổ chức vốn luôn thay đổi. việc không cập nhật mục tiêu chất lượng sẽ khiến cho doanh nghiệp thụ động hơn trước những thay đổi khốc liệt và nhanh chóng của thị trường.

Cách thiết lập mục tiêu chất lượng theo ISO 9001: 2015

Khi đã hiểu về mục tiêu chất lượng, iRTC xin được giới thiệu tới doanh nghiệp và quý bạn đọc cách xây dựng và thiết lập mục tiêu chất lượng theo ISO 9001: 2015 theo nguyên tắc SMART.

Cách thiết lập mục tiêu chất lượng theo phương pháp SMART
Mục tiêu chất lượng là gì

S – Specific (cụ thể)

Khi đưa ra một mục tiêu chất lượng, doanh nghiệp cần xác định rõ đối tượng áp dụng mục tiêu và phạm vi áp dụng một cách cụ thể. Tính cụ thể sẽ sẽ tạo thuận lợi cho việc theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện hoặc thậm chí là làm căn cứ để triển khai những hành động khắc phục phù hợp. Những mục tiêu mơ hồ sẽ cho ra những kết quả mơ hồ, thiếu tính chính xác và khó theo dõi đánh giá.

M – Measurable (có thể đo lường)

“Cái gì không đo lường được thì không quản trị được; Cái gì không đo lường được thì cũng không cải tiến được”. Khi xây dựng mục tiêu chất lượng thì doanh nghiệp cần phải kèm theo các phương pháp đánh giá, các chỉ tiêu đánh giá có thể đo lường được và được thể hiện dưới dạng con số rõ ràng và cụ thể. Việc đo lường cụ thể giúp doanh nghiệp có thể quản lý được các mục tiêu hiệu quả, biết được đã đạt hay chưa, còn phải phấn đấu thế nào,…

A – Achievable (khả thi)

Mục tiêu chất lượng cần có tính khả thi, có thể đạt được khi phấn đấu và nỗ lực. Nếu mục tiêu quá dễ thì sẽ không cần cố gắng do nó đã đạt được rồi, ngược lại nếu quá khó sẽ gây bất mãn cho người thực hiện vì cố gắng nhiều nhưng không thể thực hiện được.

R – Realistic (thực tế)

Một mục tiêu chất lượng thực tế sẽ có tính aln truyền và được chấp nhận hơn trong doanh nghiệp. TÍnh thực tế phụ thuộc vào 2 yếu tố:

  • Tính đáng tin cậy và sự đầy đủ của kết quả phân tích số liệu về tình trạng hiện tại.
  • Tính khả thi của kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng.

Doanh nghiệp cần đánh giá tình trạng thực tế, bối cảnh doanh nghiệp xem có đủ thời gian, tiềm lực để xây dựng mục tiêu chất lượng theo ISO 9001: 2015.

T – Time-bound (có thời gian cụ thể)

Mục tiêu chất lượng chỉ có giá trị khi có thời gian hoàn thành cụ thể. Khi xây dựng mục tiêu chất lượng thì doanh nghiệp cần đưa ra những mốc thời gian cụ thể như thời điểm bắt đầu, kết thúc và các timeline cụ thể. Việc không có thời gian cụ thể sẽ làm giảm động lực và giảm tính cấp bách của những cá nhân và bộ phận có liên quan tới mục tiêu chất lượng cũng như không cho các đối tượng này một lý do cụ thể để thực hiện công việc.

Khóa học nhận thức và đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015

Là đơn vị hàng đầu với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hệ thống, iRTC đã thiết kế những khóa đào tạo chuyên nghiệp, cụ thể và bám sát với nhu cầu về nhân sự chất lượng cao của doanh nghiệp. Khóa học Nhận thức và đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 của iRTC sẽ giúp học viên có nhận thức đầy đủ, chính xác và cụ thể về hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001.

Khi hoàn thành khóa đào tạo ISO 9001 tại iRTC, học viên sẽ nắm được các kiến thức và và kỹ năng để có thể xây dựng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tại doanh nghiệp.

Chương trình tư vấn ISO 9001 chuyên nghiệp

Với những doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong triển khai ISO 9001 thì chương trình tư vấn ISO 9001 của iRTC sẽ là giải pháp tối ưu hàng đầu giúp doanh nghiệp có thể thuận lợi trong triển khai và đánh giá chứng nhận ISO 9001.

Với sự hỗ trợ của các chuyên gia từ iRTC trong đào tạo và tư vấn và hỗ trợ xây dựng hệ thống tài liệu thì doanh nghiệp sẽ không gặp quá nhiều khó khăn trong việc áp dụng và chứng nhận ISO 9001.

Hi vọng rằng với những chia sẻ vừa rồi, quý doanh nghiệp và đọc giả có thể hiểu thêm về mục tiêu chất lượng cũng như cách để có thể xây dựng mục tiêu chất lượng đúng và hiệu quả. Để được tư vấn thêm về các khóa đào tạo ISO hoặc các chương trình tư vấn ISO, vui lòng để lại thông tin ngay cuối bài viết hoặc liên hệ trực tiếp Hotline 0902 419 079.