Khóa học ISO 9001/ ISO 14001 – Nhận thức và đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001/ ISO 14001

Hình thức học Ngày khai giảng Thời gian học

Học Online qua Zoom

(giảm ngay 10% học phí)

12/04/2023

Học vào tối 2 – 4 – 6 hàng tuần

(từ 18h30 – 21h30)

Thời lượng: 08 buổi

Offline 16/04/2023 Học chủ nhật hàng tuần

(sáng 08h30 – 11h30; chiều 13h00 – 16h00)

Thời lượng: 4 ngày

Để theo kịp xu thế toàn cầu, các doanh nghiệp ngày càng chú trọng vào các tiêu chuẩn quốc tế đặc biệt là các tiêu chuẩn ISO. Do  đó, nếu bạn đang muốn tìm cho mình những công việc tiềm năng với thu nhập và chế độ làm việc hấp dẫn thì ISO sẽ là một lĩnh vực đáng quan tâm. Khóa học ISO 9001 và ISO 14001 của iRTC được thiết kế để cung cấp cho học viên những kiến thức căn bản và cần thiết giúp học viên có thể bước chân vào lĩnh vực này một cách thuận lợi và hiệu quả nhất.

Vì sao nên học ISO 9001 và 14001

Tổ chức ISO đã ban hành rất nhiều các tiêu chuẩn cho nhiều lĩnh vực ngành hàng từ sản xuất, công nghệ, thực phẩm, y tế, năng lượng,… do đó, ứng với mỗi ngành hàng, doanh nghiệp sẽ áp dụng những tiêu chuẩn ISO khác nhau nhưng tại Việt Nam thì ISO 9001 và 14001 là hai tiêu chuẩn được áp dụng nhiều nhất. Cứ 10 doanh nghiệp áp dụng ISO thì có 80% – 90% là áp dụng ISO 9001 và khoảng 30% áp dụng 14001. Do đó, nếu bạn đang muốn bước chân vào lĩnh vực ISO thì việc nắm vững kiến thức về ISO 9001 và 14001 sẽ là điều tất yếu.

Tổng quan khóa học ISO 9001 và 14001

Khóa học ISO 9001 và ISO 14001

Để đáp ứng nhu cầu của học viên cũng như nhu cầu về nhân lực của doanh nghiệp, iRTC thường xuyên khai giảng khóa học ISO tích hợp 2 chuẩn ISO 9001 và 14001. Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức nền tảng và những kỹ năng cần thiết để có thể đánh giá nội bộ, xây dựng và vận hành hệ thống quản lý theo ISO 9001/ 14001.

Học phần ISO 9001 cung cấp cho học viên những kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng. Phần lớn các doanh nghiệp áp dụng ISO đều hướng tới áp dụng và chứng nhận ISO 9001 đầu tiên. Do đó, nếu muốn làm việc trong lĩnh vực ISO thì trước hết hãy đăng kí khóa đào tạo ISO 9001 vì kiến thức cơ bản về ISO 9001 là những kiến thức hàng đầu mà bạn cần nắm khi làm việc trong lĩnh vực ISO.

Nội dung phầnhọc phần ISO 14001 sẽ cung cấp cho học viên nhận thức về tình trạng môi trường hiện tại cũng như tương lai. Với xu hướng hiện tại thì ngoài chất lượng, doanh nghiệp ngày càng hướng tới những sản phẩm thân thiện với môi trường hơn. Việc xây dựng ISO 14001 và được chứng nhận sẽ giúp sản phẩm được tạo ra thân thiện môi trường hơn, được người tiêu dùng đón nhận nhiều hơn.

Ngoài cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản, khóa học còn cung cấp cho học viên những sự thay đổi của tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001 so với người tiền nhiệm để giúp những học viên đang làm trong lĩnh vực ISO có thể cập nhật kiến thức mới, cải thiện hệ thống tại doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ ISO tương đương với chuẩn hoàn thành. Chứng chỉ ISO của iRTC được nhiều doanh nghiệp đón nhận như công ty Đông Dương, VinaMilk,…

Hình thức đào tạo

Khóa học được đào tạo bới chuyên gia hàng đầu có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn hệ thống và đào tạo ISO. Ngoài những kiến thức chuyên môn, các chuyên gia còn truyền tới học viên những kinh nghiệm thực tế để giúp học viên biết thêm về thực tế công việc cũng như kinh nghiệm để có thể ứng dụng vào công việc của học viên trong tương lai.

Khóa học sẽ bao gồm:

 • Thuyết trình
 • Bài giảng
 • Trao đổi thảo luận
 • Làm việc nhóm
 • Bài tập tình huống
 • Videos clips

Nội dung chương trình đào tạo khóa học ISO 9001 và ISO 14001

No. Nội dung Số buổi học
PHẦN I – NỘI DUNG ĐÀO TẠO NHẬN THỨC TÍCH HỢP ISO 9001 : 2015 & ISO 14001 : 2015
1
 • Lịch sử phát triển của Mô hình hệ thống quản lý ISO 9000 : 2015 / ISO 14001 : 2015.
 • Tổng quát về bộ tiêu chuẩn ISO 9001 & ISO 14001 và cách tiếp cận.
 • Giới thiệu cơ sở từ vựng theo phiên bản mới.
 • Bối cảnh, mục đích và nội dung thay đổi các yêu cầu của ISO 9001/ ISO 14001 trong phiên bản năm 2015 về Bố cục, Điều khoản và Yêu cầu.
 • Mô hình hệ thống quản lý tiếp cận theo quá trình và sự liên kết các yêu cầu tiêu chuẩn.
 • Các khái niệm cơ bản liên quan đến môi trường và quản lý môi trường.
 • Các nguyên tắc quản lý theo Mô hình P-D-C-A
 • Yêu cầu chung/ Yêu cầu về hệ thống tài liệu/ Thảo luận.
 

01

2 PHÂN TÍCH CHI TIẾT CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG YÊU CẦU HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP ISO 9001 : 2015 – ISO 14001 : 2015

  Bối cảnh của tổ chức

 • Hiểu về tổ chức và bối cảnh
 • Nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm
 • Xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng, môi trường.
 • Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình

  Sự lãnh đạo

 • Sự lãnh đạo và cam kết
 • Hướng vào khách hàng
 • Chính sách chất lượng, môi trường.
 • Trách nhiệm, quyền hạn trong Công ty.

  Hoạch định hệ thống quản lý

 • Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội
 • Mục tiêu chất lượng, môi trường & Kế hoạch hành động đạt được
 • Khía cạnh môi trường
 • Các nghĩa vụ tuân thủ
 • Đánh giá rủi ro, xác lập sự kiểm soát
 • Yêu cầu của pháp luật và các yêu cầu khác
 • Bài tập thực hành phân tích rủi ro và cơ hội

  Hỗ trợ

 • Nguồn lực, năng lực, nhận thức
 • Trao đổi thông tin nội bộ, bên ngoài
 • Trao đổi thông tin, tham gia và tham vấn
03
3   Điều hành

 • Quản lý điều hành
 • Yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ
 • Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ
 • Kiểm soát các sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp
 • Sản xuất và cung cấp dịch vụ
 • Chuyển giao sản phẩm và dịch vụ
 • Kiểm soát đầu ra không phù hợp
 • Sự không phù hợp và hành động khắc phục

  Đánh giá kết quả hoạt động

 • Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá
 • Đánh giá nội bộ
 • Đánh giá sự tuân thủ
 • Xem xét của lãnh đạo

  Cải tiến

 • Khái quát
 • Đánh giá kết quả hoạt động
 • Sự không phù hợp và hành động khắc phục
 • Cải tiến liên tục
PHẦN II – PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015
4
 • Một số lưu ý chuyển đổi hệ thống quản lý ISO 9001 – ISO 14001 sang phiên bản mới 2015
 • Nhận diện, đánh giá, kiểm soát rủi ro và hành động thực hiện trong Hệ thống quản lý tích hợp ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015
 • Các công cụ phân tích rủi ro và cơ hội
 • Chương trình hành động Chuyển đổi hệ thống theo tiêu chuẩn mới
 • Phương pháp Tích hợp ISO 9001:2015 với các tiêu chuẩn khác(ISO 14001,…)
 • Phương pháp xây dựng hệ thống các quy trình/ thủ tục/ HDCV …
 • Các bước soạn thảo và vận hành hệ thống ISO.
 • Các Nguyên tắc soạn thảo Quy trình ISO
 • Các lưu ý khi áp dụng tài liệu hệ thống
 • Làm bài tập thực hành
01
PHẦN III – NỘI DUNG ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 9001 : 2015 & ISO 14001 : 2015
5  Đánh giá hệ thống quản lý theo ISO 19011:2018

 • Phạm vi
 • Tài liệu viện dẫn
 • Thuật ngữ – Định nghĩa
 • Các nguyên tắc trong đánh giá nội bộ
 • Mục tiêu và ý nghĩa của hoạt động đánh giá nội bộ
02
6   Năng lực và đánh giá năng lực của chuyên giá đánh giá

 • Vai trò của Đánh giá viên nội bộ
 • Tiêu chuẩn năng lực của đánh giá viên nội bộ.
 • Kiến thức và kỹ năng
 • Giáo dục, kinh nghiệm làm việc, đào tạo chuyên gia đánh giá và kinh nghiệm đánh giá.
 • Duy trì và cải tiến năng lực
 • Đánh giá chuyên gia đánh giá
7   Quản lý chương trình đánh giá

 • Khái quát
 • Mục tiêu của chương trình đánh giá
 • Thiết lập chương trình đánh giá và làm bài tập lập chương trình đánh giá
 • Thực hiện chương trình đánh giá
 • Theo dõi chương trình đánh giá
 • Xem xét và cải tiến chương trình đánh giá
 • Chuẩn bị checklist đánh giá
 • Tiến hành đánh giá tài liệu
 • Chuẩn bị đánh giá tại hiện trường
 • Qui trình tổ chức đánh giá nội bộ
8   Thực hiện đánh giá

 • Bắt đầu cuộc đánh giá
 • Chuẩn bị các hoạt động đánh giá
 • Tiến hành các hoạt động đánh giá
 • Họp khai mạc và thí dụ về họp khai mạc
 • Chuẩn bị và gửi báo cáo đánh giá
 • Hoàn thành cuộc đánh giá
 • Tiến hành đánh giá theo dõi
01
9   Kỹ thuật đánh giá

 • Đánh giá theo quá trình
 • Đánh giá truy vết
 • Ghi nhận các điểm phát hiện
 • Truy tìm bằng chứng
 • Lập hồ sơ đánh giá

  Tổng kết khóa học và giải đáp thắc mắc

  Làm bài kiểm tra cuối khóa

Tổng số buổi đào tạo 08 buổi

 

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC : 04 Ngày (08 buổi)

HỌC PHÍ PUBLIC : 3.500.000 VNĐ/khóa

ƯU ĐÃI:

 • Giảm còn 2.900.000 VNĐ/khóa dành cho học viên đã học tại iRTC hoặc nhóm ≥ 3 người
 • Giảm còn 3.200.000 VNĐ/khóa nếu nộp trước 5 ngày

Bao gồm: Tài liệu + Chứng chỉ + Trà nước, Trái cây

Lưu ý: Học viên được cấp chứng chỉ vào buổi cuối khóa học.  Đào tạo ISO 9001 và ISO 14001

  Để đáp ứng nhu cầu của học viên cũng như nhu cầu về nhân lực của doanh nghiệp, iRTC thường xuyên khai giảng khóa học ISO tích hợp 2 chuẩn ISO 9001 và 14001. Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức nền tảng và những kỹ năng cần thiết để có thể đánh giá nội bộ, xây dựng và vận hành hệ thống quản lý theo ISO 9001/ 14001.

  Course Provider: Organization

  Course Provider Name: iRTC

  Course Provider URL: https://www.irtc.edu.vn

  Editor's Rating:
  4.5