Khóa học Nhận diện và Loại bỏ lãng phí trong sản xuất

Trong thị trường, các doanh nghiệp ngày càng cạnh tranh gay gắt, để giữ vũng [...]

Khóa học SPC – STATISTIC PROCESS CONTROL

Ngày khai giảng Đối với sự phát triển của doanh nghiệp, việc kiểm soát và [...]

Khóa học Kỹ Năng Xây Dựng Quy Trình

Doanh nghiệp càng lớn thì hệ thống quy trình càng bài bản vì quy trình [...]

Khóa học Quản Lý Vật Tư

Quản lý vật tư là một trong những hoạt động quan trọng trong quá trình [...]

Khóa học Quản Trị Nhân Sự 4.0

Ngày khai giảng Thời gian học 22/08/2024 Học vào thứ 7 hàng tuần (sáng 08h30 [...]

Khóa học 7 QC Tools – 7 công cụ quản lý chất lượng

NGÀY KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC 07/08/2024 Học vào tối 2 – 4 – 6 [...]

Khóa học QA/QC – Đảm Bảo & Kiểm Soát Chất Lượng

Lịch khai giảng khóa học QA/QC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC 02/08/2024 Học tối [...]