Khóa học ISO 31000 – Quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 31000

Ngày khai giảng ISO 31000 là tiêu chuẩn liên quan tới quản lý rủi ro [...]

Khóa học HSE – Chuyên viên An toàn – Sức khỏe – Môi trường

NGÀY KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC 11/05/2024 Học vào thứ 7 hàng tuần  (Sáng 08h30 [...]

Khóa học ISO 22000 – Nhận thức và đánh giá viên nội bộ ISO 22000/HACCP

Ngày khai giảng Thời gian học 11/05/2024 Học vào thứ 7 hàng tuần (sáng 08h30 [...]

Khóa đào tạo ISO 9001 – Nhận thức và đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015

Hình thức học Ngày khai giảng Thời gian học Học Online qua Zoom (giảm ngay [...]

Đào tạo ISO 14001 – Nhận thức áp dụng và đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý môi trường ISO 14001: 2015

Hình thức đào tạo Ngày khai giảng Thời gian học Đào tạo Online qua Zoom [...]

Khóa học ISO 9001/ ISO 14001 – Nhận thức và đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001/ ISO 14001

Hình thức học Ngày khai giảng Thời gian học Học Online qua Zoom (giảm ngay [...]

Khóa học thư ký ISO chuyên nghiệp

NGÀY KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC 11 / 05 / 2024 Học thứ 7 hàng [...]

Khóa học ISO tích hợp tiêu chuẩn ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001

Hình thức học Ngày khai giảng Thời gian học Học Online qua Zoom (giảm ngay [...]