Khóa học ISO 31000 – Quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 31000

Ngày khai giảng ISO 31000 là tiêu chuẩn liên quan tới quản lý rủi ro [...]

Khóa học HSE – Chuyên viên An toàn – Sức khỏe – Môi trường

NGÀY KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC 27/07/2024 Học vào thứ 7 hàng tuần  (Sáng 08h30 [...]

Khóa học ISO 22000 – Nhận thức và đánh giá viên nội bộ ISO 22000/HACCP

Ngày khai giảng Thời gian học 17/08/2024 Học vào thứ 7 hàng tuần (sáng 08h30 [...]

Khóa học ISO 9001/ ISO 14001 – Nhận thức và đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001/ ISO 14001

Ngày khai giảng Thời gian học 26/07/2024 Học vào tối 2 – 4 – 6 [...]

Khóa học thư ký ISO chuyên nghiệp

NGÀY KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC 17 / 08 / 2024 Học thứ 7 hàng [...]

Khóa học ISO tích hợp tiêu chuẩn ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001

Ngày khai giảng Thời gian học 26/07/2024 Học vào 2 – 4 – 6 hàng [...]