Khóa đào tạo ISO 9001 – Nhận thức và đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015

Ngày khai giảng Thời gian học
19/06/2024

Học vào tối 2 – 4 – 6 hàng tuần

(từ 18h30 – 21h30)

Thời lượng: 6 buổi

23/06/2024

Học thứ Chủ Nhật hàng tuần

(sáng 08h30 – 11h30; chiều 13h00 – 16h00)

Thời lượng: 3 ngày

Kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển và đứng trước nhiều cơ hội để có thể hội nhập vào kinh tế toàn cầu. ISO 9001 là một biện pháp vô cùng hiệu quả để nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như giúp doanh nghiệp có thể phát triển bền vững. Khóa đào tạo ISO 9001 – hệ thống quản lý chất lượng do iRTC tổ chức giúp đem tới cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để áp dụng thực tế vào công việc.

Giới thiêu khóa đào tạo ISO 9001

khóa đào tạo iso 9001

Khóa đào tạo ISO 9001 là giải pháp hàng đầu giúp học viên có thể nắm vững những kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể trở thành chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001. nhằm đáp ứng nhu cầu của học viên về đào tạo chứng chỉ ISO 9001, iRTC thường xuyên khai giảng khóa đào tạo ISO 9001. Lộ trình học và chương trình đào tạo ISO 9001 của iRTC được thiết kế vô cùng thực tế và thường xuyên được cập nhật để khi hoàn thành khóa đào tạo thì học viên có thể tiếp nhận và xử lý công việc tại doanh nghiệp một cách hiệu quả và nhanh chóng.

Theo quy định thì 14/09/2018 sẽ là lúc kết thúc của chứng chỉ ISO 9001: 2018 và điều này đồng nghĩ với việc các doanh nghiệp sẽ buộc phải chuyển đổi sang phiên bản tiêu chuẩn mới để được chứng nhận ISO 9001. Để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp, người làm việc trong lĩnh vực ISO cùng những cá nhân có nhu cầu tham gia khóa học ISO 9001, iRTC thường xuyên khai giảng các khóa đào tạo ISO 9001 với mục tiêu giúp học viên đạt được những mục tiêu sau:

 • Hiểu rõ được những thay đổi của tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản 2015 so với phiên bản 2008, phương pháp xây dựng, chuyển đổi cập nhật hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.
 • Nắm vững kiến thức về cấu trúc mới của hệ thống quản lý theo phiên bản mới tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Hiểu rõ cách thức vận hành/ kiểm soát/ cải tiến Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng theo phiên bản mới ISO 9001:2015.
 • Tăng cường kiến thức và kỹ năng để thực hiện đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 một cách hiệu quả.
 • Nắm vững các kỹ năng của đánh giá viên nội bộ, cũng như phương pháp thực hiện đánh giá nội bộ.

Đối tượng nên tham gia khóa đào tạo ISO 9001

Khóa đào tạo ISO 9001 phù hợp với những đối tượng sau:

 • Các ban giám đốc
 • Các trưởng/ phó phòng, các cấp quản lý
 • Nhân viên ban ISO
 • Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý, các thành viên tham gia thiết lập cũng như duy trì hệ thống quản lý tại Công ty.
 • Các cá nhân phụ trách hệ thống quản lý chất lượng trong tổ chức muốn trở thành chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 9001: 2015
 • Sinh viên năm cuối, tân cử nhân mới ra trường muốn làm việc trong lĩnh vực ISO.

Giảng viên đào tạo ISO 9001

Giảng viên của khóa đào tạo ISO 9001 tại iRTC là những chuyên gia hàng đầu với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ISO, đào tạo iso, đánh giá chứng nhận ISO 9001.

Khóa đào tạo ISO 9001 sẽ gồm

Phương pháp đào tạo chủ động, đa dạng và linh hoạt tại khóa học ISO 9001 do iRTC tổ chức giúp học viên có thể tiếp thu kiến thức một cách hứng khởi, chủ động và có thể áp dụng được ngay các kinh nghiệm và kỹ năng được tiếp thu vào công việc Khóa học bao gồm các hoạt động như sau:

 • Bài giảng (Lecturing)
 • Trao đổi, thảo luận (Brain Storming)
 • Làm việc nhóm (Teamwork)
 • Bài tập tình huống (Case study)
 • Thuyết trình (Presentation)
 • Video Clips…

Nội dung chương trình đào tạo ISO 9001: 2015

No. Nội dung Số buổi học
 NỘI DUNG ĐÀO TẠO NHẬN THỨC HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015
01  Khái quát các thay đổi trong ISO 9001:2015:
 • Lịch sử phát triển của Mô hình hệ thống quản lý ISO 9000.
 • Bối cảnh, mục đích và nội dung thay đổi các yêu cầu của ISO 9001 trong phiên bản mới 2015 về Tiếp cận, Bố cục, Điều khoản và Yêu cầu.
 • Mô hình hệ thống quản lý tiếp cận theo quá trình và sự liên kết các yêu cầu tiêu chuẩn.
 • Tiếp cận quản lý rủi ro theo ISO 9001:2015.
 • Thay đổi cấu trúc chính và các nội dung chính của tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015.
 • Một số lưu ý đối với quá trình chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Các nguyên tắc về quản lý chất lượng/ Mô hình P-D-C-A
 • Giới thiệu cơ sở từ vựng theo phiên bản mới.
 • Yêu cầu chung/ Yêu cầu về hệ thống tài liệu/ Thảo luận.
01
02  PHÂN TÍCH CHI TIẾT CÁC YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  THEO TC ISO 9001 : 2015: Bối cảnh của tổ chức
 • Hiểu về tổ chức và bối cảnh
 • Nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm
 • Xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng.
 • Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình
 Sự lãnh đạo
 • Sự lãnh đạo và cam kết
 • Hướng vào khách hàng
 • Chính sách chất lượng
 • Mô tả vai trò, trách nhiệm, quyền hạn trong Công ty.
 Hoạch định hệ thống quản lý
 • Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội
 • Hoạch định mục tiêu chất lượng/ hành động đạt được
 • Xác định mối nguy, đánh giá rủi ro, xác lập sự kiểm soát
 Hỗ trợ
 • Nguồn lực, năng lực, nhận thức
 • Trao đổi thông tin nội bộ, bên ngoài
 Điều hành
 • Quản lý điều hành
 • Yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ
 • Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ
 • Kiểm soát các sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp
 • Sản xuất và cung cấp dịch vụ
 • Chuyển giao sản phẩm và dịch vụ
 • Kiểm soát đầu ra không phù hợp
 • Sự không phù hợp và hành động khắc phục
01
03  Đánh giá kết quả hoạt động
 • Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá
 • Đánh giá nội bộ
 • Xem xét của lãnh đạo
 Cải tiến
 • Đánh giá kết quả hoạt động
 • Sự không phù hợp và hành động khắc phục
01
04  PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG QUY TRÌNH HỆ THỐNG ISO
 • Nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro và hành động thực hiện trong Hệ thống QLCL ISO 9001:2015
 • Các công cụ phân tích rủi ro và cơ hội
 • Phân tích cải tiến kết quả thực hiện
 • Chương trình hành động Chuyển đổi hệ thống theo tiêu chuẩn mới
 • Phương pháp xây dựng quy trình Tích hợp ISO 9001:2015 với các tiêu chuẩn khác(ISO 14001, ISO 45001,…)
 • Phương pháp xây dựng hệ thống các quy trình/ thủ tục/ HDCV … phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn ISO
 • Các bước soạn thảo và vận hành hệ thống ISO.
 • Các Nguyên tắc soạn thảo Quy trình ISO
 • Cấu trúc tài liệu của hệ thống ISO
 • Các lưu ý khi áp dụng tài liệu hệ thống
 Bài tập nhận diện rủi ro/ cơ hội
 NỘI DUNG ĐÀO TẠO KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ HTQLCL ISO 9001:2015
05  Đánh giá hệ thống quản lý theo ISO 19011:2013
 • Phạm vi
 • Tài liệu viện dẫn
 • Thuật ngữ – Định nghĩa
 • Các nguyên tắc trong đánh giá nội bộ
 • Mục tiêu và ý nghĩa của hoạt động đánh giá nội bộ
01
06  Năng lực và đánh giá năng lực của chuyên giá đánh giá
 • Vai trò của đánh giá viên nội bộ
 • Tiêu chuẩn năng lực của đánh giá viên và của trưởng đoàn
 • Phong cách cá nhân
 • Kiến thức và kỹ năng
 • Giáo dục, kinh nghiệm làm việc, đào tạo chuyên gia đánh giá và kinh nghiệm đánh giá
 • Duy trì và cải tiến năng lực
 • Đánh giá chuyên gia đánh giá
07  Quản lý chương trình đánh giá
 • Mục tiêu của chương trình đánh giá
 • Thiết lập chương trình đánh giá và làm bài tập lập chương trình đánh giá
 • Lựa chọn và chỉ định đoàn đánh giá
 • Thực hiện chương trình đánh giá
 • Theo dõi chương trình đánh giá
 • Xem xét và cải tiến chương trình đánh giá
 • Chuẩn bị checklist đánh giá
 • Tiến hành đánh giá tài liệu
 • Chuẩn bị đánh giá tại hiện trường
 • Qui trình tổ chức đánh giá nội bộ
 • Lập chương trình đánh giá hàng năm
08  Thực hiện đánh giá
 • Bắt đầu cuộc đánh giá
 • Chuẩn bị các hoạt động đánh giá
 • Họp khai mạc và kết thúc, thí dụ về buổi họp.
 • Tiến hành các hoạt động đánh giá
 • Chuẩn bị và gửi báo cáo đánh giá
 • Hoàn thành cuộc đánh giá
 • Tiến hành đánh giá theo dõi
02
09  Kỹ thuật đánh giá
 • Các loại hình đánh giá
 • Đánh giá theo quá trình
 • Đánh giá truy vết
 • Ghi nhận các điểm phát hiện
 • Truy tìm bằng chứng
 • Lập hồ sơ đánh giá
 Tổng kết khóa học và giải đáp thắc mắc Làm bài tập thực hành và bài kiểm tra cuối khóa
Tổng số buổi đào tạo  06 buổi
Thời lượng khóa học 06 buổi/khóa (03 ngày)
Học phí khóa học Public: 2.700.000 VNĐ/khóa
Ưu đãi:
 • Giảm còn 2.300.000 VNĐ/khóa dành cho học viên đã học khóa khác tại iRTC hoặc đăng ký nhóm ≥ 3 người.
 • Giảm còn 2.500.000 VNĐ/khóa nếu nộp trước 5 ngày​
Bao gồm :  Tài liệu + Cấp chứng chỉ + Teabreak
Chú ý:Học viên được cấp chứng chỉ vào buổi cuối khóa học.
   khóa học iso 9001

  Khóa học ISO 9001 - Nhận thức và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 do iRTC tổ chức cung cấp cho học viên những kiến thức thực tiễn vè tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 giúp học viên có thể nhanh chóng áp dụng vào công việc

  Course Provider: Organization

  Course Provider Name: Trung tâm đào tạo iRTC

  Course Provider URL: irtc.edu.vn

  Editor's Rating:
  4.3