Đào tạo ISO 14001 – Nhận thức áp dụng và đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý môi trường ISO 14001: 2015

Ngày khai giảng Thời gian học
26/07/2024

Học vào tối 2 – 4 – 6 hàng tuần

(từ 18h30 – 21h30)

Thời lượng: 6 buổi

28/07/2024 Học chủ nhật hàng tuần

(sáng 08h30 – 11h30; chiều 13h00 – 16h00)

Thời lượng: 3 ngày

Khóa đào tạo ISO 14001 là nền tảng cần thiết cho bất cứ ai làm ở những vị trí liên quan tới ISO 14001 đặc biệt là chuyên viên ISO, đánh giá viên ISO theo tiêu chuẩn ISO 14001. Để đáp ứng nhu cầu của học viên và doanh nghiệp, iRTC thường xuyên khai giảng khóa đào tạo ISO 14001 giúp cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ về ISO 14001 từ đó có thể đáp ứng nhu cầu tại doanh nghiệp.

Giới thiệu khóa đào tạo ISO 14001: 2015

Khóa đào tạo ISO 14001

Khóa đào tạo ISO 14001 có tên đầy đủ là “Khóa học nhận thức áp dụng và đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý môi trường ISO 14001: 2015” . Nhằm đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng, iRTC thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo iso 14001 định kỳ cả Public và đào tạo inhouse tại doanh nghiệp. Ngoài ra thì để phù hợp với điều kiện dịch thì iRTC cũng tổ chức khóa học ISO 14001 Online bên cạnh hình thức đào tạo Offline.

Là tiêu chuẩn quốc tế dành cho hệ thống quản lý môi trường có thể được áp dụng cho mọi doanh nghiệp với các quy mô khác nhau, ISO 14001 sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu được những tác động xấu tới môi trường cụ thể như giảm chất thải cộng nghiệp, khói bụi,…

Ngoài ra, còn có những lợi ích khác khi áp dụng ISO 14001 như được tiếp cận thị trường quốc tế dễ hơn, được người tiêu dùng đánh giá lựa chọn nhiều hơn, đáp ứng những tiêu chuẩn của các thị trường khắt khe,… do đó mà ngày càng có nhiều doanh nghiệp chú trọng tới việc đào tạo ISO 14001 cho đội ngũ nhân viên công ty.

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo ISO 14001 tại iRTC, học viên sẽ được bổ xung và nâng cao các kiến thức sẵn có về tiêu chuẩn ISO 14001:2015, giúp cho học viên hiểu về sự phù hợp và bất phù hợp trong kết quả so với yêu cầu của tiêu chuẩn. Hơn thế nữa, khóa đào tạo ISO 14001 tại iRTC cung cấp cho học viên những kỹ năng cũng như kiến thức nền tảng cần thiết để có thể trở thành một đánh giá viên nội bộ ISO 14001 hoặc chuyên gia về hệ thống quản lý môi trường trong tương lai.

Mục tiêu khóa đào tạo ISO 14001

 • Cung cấp và bổ xung cho học viên các kiến thức tổng quan về môi trường, các vấn đề về môi trường trong khu vực lẫn ngoài thế giới.
 • Cung cấp cho các học viên kiến thức xây dựng cũng như chuyển đổi các yêu cầu của phiên bản mới Tiêu chuẩn ISO 14001:2015.
 • Nắm vững cách thức xây dựng/ vận hành/ kiểm soát/ cải tiến Hệ Thống Quản lý môi trường ISO 14001:2015.
 • Tăng cường kiến thức đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 một cách hiệu quả.
 • Nắm vững các kỹ năng của đánh giá viên nội bộ, cũng như phương pháp đánh giá nội bộ hiệu quả.

Lợi ích khóa đào tạo ISO 14001

 • Kiến tạo kỹ năng tác nghiệp nhằm tạo thêm giá trị gia tăng.
 • Nắm được tư du điều hành theo nguyên tắc LÀM ĐÚNG NGAY TỪ ĐẦU.
 • Tạo kỹ năng quản lý môi trường một cách chuyên nghiệp.
 • Học viên đủ năng lực thiết lập xây dựng tích hợp hệ thống các chuẩn để điều hành.
 • Được chuyên gia tư vấn miễn phí sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ISO 14001.

Phương pháp đào tạo

Giảng dạy khóa đào tạo ISO 14001 tại iRTC là chuyên gia hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ISO và trải qua nhiều dự án thực tế. Với kinh nghiệm và chuyên môn cao, chuyên gia sẽ đem tới phương pháp đào tạo đa dạng, hiện đại, linh hoạt, giúp học viên có thể tiếp thu kiến thức một cách hào hứng chủ động và áp dụng được ngay kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng đã tiếp thu vào thực tế làm việc.

Khóa đào tạo sẽ bao gồm:

 • Bài giảng (Lecturing)
 • Trao đổi, thảo luận (Brain Storming)
 • Làm việc nhóm (Teamwork)
 • Bài tập tình huống (Case study)
 • Thuyết trình (Presentation)

Đối tượng của khóa đào tạo ISO 14001

 • Đại diện hệ thống quản lý
 • Các Trưởng/ phó phòng, Các cấp quản lý
 • Ban ISO
 • HSE
 • Tất cả các nhân viên tham gia thiết lập và đánh giá/ duy trì hệ thống ISO tại Công ty.
 • Sinh viên năm cuối, tân cử nhân mới ra trường có mong muốn làm việc trong lĩnh vực ISO hoặc muốn mở rộng cơ hội việc làm.

Nội dung chương trình đào tạo ISO 14001

No. NÔI DUNG SỐ BUỔI HỌC

 NỘI DUNG ĐÀO TẠO NHẬN THỨC ÁP DỤNG HTQL MÔI TRƯỜNG ISO 14001 : 2015

01

 • Lịch sử phát triển của Mô hình hệ thống quản lý ISO 14001.
 • Giới thiệu cơ sở từ vựng theo phiên bản mới.
 • Mô hình hệ thống quản lý tiếp cận theo quá trình và sự liên kết các yêu cầu tiêu chuẩn.
 • Các khái niệm cơ bản liên quan đến hệ thống quản lý môi trường ISO 14001.
 • Mục đích, yêu cầu hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015
 • Các nguyên tắc quản lý theo Mô hình P-D-C-A
 • Yêu cầu chung/ Yêu cầu về hệ thống tài liệu/ Thảo luận.

02 buổi

 

02

 PHÂN TÍCH CHI TIẾT CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG YÊU CẦU HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP ISO 14001 : 2015

Bối cảnh của tổ chức

 • Hiểu về tổ chức và bối cảnh
 • Nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm
 • Xác định phạm vi của hệ thống quản lý môi trường.
 • Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình

 Sự lãnh đạo

 • Sự lãnh đạo và cam kết
 • Hướng vào khách hàng
 • Chính sách môi trường.
 • Mô tả vai trò, trách nhiệm, quyền hạn trong Công ty.

 Hoạch định hệ thống quản lý

 • Mục tiêu môi trường & Kế hoạch hành động đạt được
 • Khía cạnh môi trường và đánh giá tác động môi trường
 • Các nghĩa vụ tuân thủ
 • Yêu cầu của pháp luật và các yêu cầu khác
 • Bài tập thực hành

 Hỗ trợ

 • Nguồn lực, năng lực, nhận thức
 • Trao đổi thông tin nội bộ, bên ngoài
 • Trao đổi thông tin, tham gia và tham vấn

 Điều hành

 • Quản lý điều hành
 • Kiểm soát đầu ra không phù hợp
 • Chuẩn bị và ứng phó với tình huống khẩn cấp

03

 Đánh giá kết quả hoạt động

 • Đánh giá nội bộ
 • Đánh giá sự tuân thủ
 • Xem xét của lãnh đạo

 Cải tiến

 • Đánh giá kết quả hoạt động
 • Sự không phù hợp và hành động khắc phục
 • Cải tiến liên tục

So sánh các thay đổi giữa Tiêu chuẩn phiên bản mới với phiên bản mới cũ

 KỸ NĂNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015

04

 • Các bước soạn thảo và vận hành hệ thống ISO.
 • Các Nguyên tắc soạn thảo Quy trình ISO
 • Cấu trúc tài liệu của hệ thống ISO
 • Nhận diện, đánh giá tác động môi trường và hành động thực hiện trong Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015
 • Phương pháp Tích hợp ISO 14001:2015 với các tiêu chuẩn khác(ISO 45001, ISO 9001,…)
 • Phương pháp xây dựng hệ thống các quy trình/ HDCV …
 • Các lưu ý khi áp dụng tài liệu hệ thống

Làm bài tập kiểm tra

01 buổi

 NỘI DUNG ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 14001:2015

05

 Đánh giá hệ thống quản lý theo ISO 19011:2018

 • Phạm vi
 • Tài liệu viện dẫn
 • Thuật ngữ – Định nghĩa
 • Các nguyên tắc trong đánh giá nội bộ
 • Mục tiêu và ý nghĩa của hoạt động đánh giá nội bộ

01 buổi

06

 Năng lực và đánh giá năng lực của chuyên giá đánh giá

 • Khái quát
 • Vai trò của đánh giá viên nội bộ
 • Tiêu chuẩn năng lực của đánh giá viên và của trưởng đoàn
 • Phong cách cá nhân
 • Kiến thức và kỹ năng
 • Giáo dục, kinh nghiệm làm việc, đào tạo chuyên gia đánh giá và kinh nghiệm đánh giá
 • Duy trì và cải tiến năng lực
 • Đánh giá chuyên gia đánh giá

07

 Quản lý chương trình đánh giá

 • Khái quát
 • Mục tiêu của chương trình đánh giá
 • Thiết lập chương trình đánh giá và làm bài tập lập chương trình đánh giá
 • Lựa chọn và chỉ định đoàn đánh giá
 • Thực hiện chương trình đánh giá
 • Theo dõi chương trình đánh giá
 • Xem xét và cải tiến chương trình đánh giá
 • Chuẩn bị checklist đánh giá
 • Tiến hành đánh giá tài liệu
 • Chuẩn bị đánh giá tại hiện trường
 • Qui trình tổ chức đánh giá nội bộ
 • Lập chương trình đánh giá hàng năm

08

 Thực hiện đánh giá

 • Bắt đầu cuộc đánh giá
 • Chuẩn bị các hoạt động đánh giá
 • Họp khai mạc và thí dụ về họp khai mạc
 • Tiến hành các hoạt động đánh giá
 • Chuẩn bị và gửi báo cáo đánh giá
 • Hoàn thành cuộc đánh giá
 • Tiến hành đánh giá theo dõi

02 buổi

09

 Kỹ thuật đánh giá

 • Các loại hình đánh giá
 • Đánh giá theo quá trình
 • Đánh giá truy vết
 • Ghi nhận các điểm phát hiện
 • Truy tìm bằng chứng
 • Lập hồ sơ đánh giá

 Tổng kết khóa học và giải đáp thắc mắc

 Làm bài kiểm tra cuối khóa

 Tổng số buổi đào tạo

06 buổi

THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO ISO 14001: 06 buổi/khóa (03 ngày)

HỌC PHÍ PUBLIC: 2.700.000 VNĐ/khóa

ƯU ĐÃI:

 • Giảm còn 2.300.000 VNĐ/khóa dành cho học viên đã học khóa khác tại iRTC hoặc đăng ký nhóm ≥ 3 người.
 • Giảm còn 2.500.000 VNĐ/khóa nếu nộp trước 5 ngày​

Bao gồm :  Tài liệu + Cấp chứng chỉ + Teabreak

Chú ý: Học viên được cấp chứng chỉ ISO vào buổi cuối khóa học.  khóa học ISO 14001

  Khóa học ISO 14001 của iRTC đào tạoho học viên những kiến thức về ISO 14001 và các kỹ năng cần thiết giúp đáp ứng nhu cầu từ doanh nghiệp

  Course Provider: Organization

  Course Provider Name: Trung tâm đào tạo iRTC

  Course Provider URL: irtc.edu.vn

  Editor's Rating:
  4