Khóa học Nhận diện và Loại bỏ lãng phí trong sản xuất

Trong thị trường, các doanh nghiệp ngày càng cạnh tranh gay gắt, để giữ vũng [...]

Khóa học SPC – STATISTIC PROCESS CONTROL

Ngày khai giảng Đối với sự phát triển của doanh nghiệp, việc kiểm soát và [...]

Khóa học ISO 31000 – Quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 31000

Ngày khai giảng ISO 31000 là tiêu chuẩn liên quan tới quản lý rủi ro [...]

Khóa học FMEA – Failure Modes and Effects Analysis

Lịch khai giảng FMEA là phương pháp được sử dụng trong quản lý chất lượng [...]

Khóa học TPM – Bảo trì năng suất toàn diện

Ngày khai giảng Thời gian máy chết và sự cố liên quan tới máy móc [...]

Khóa học Kỹ Năng Xây Dựng Quy Trình

Doanh nghiệp càng lớn thì hệ thống quy trình càng bài bản vì quy trình [...]

Khóa học Lean Manufacturing – Sản Xuất Tinh Gọn

Lịch khai giảng Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt trong thị trường [...]

Khóa học Lean Six Sigma Black Belt

KHAI GIẢNG NGÀY 25/08/2024 Thời gian học: Chủ nhật hàng tuần (Sáng 08h30 – 11h30; [...]

Khóa học Lean Six Sigma Green Belt

Ngày khai giảng Ngày càng có nhiều doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề áp dụng [...]

Khóa học Lean Six Sigma Yellow Belt

Lịch khai giảng Bạn muốn trở thành một chuyên gia trong việc cải tiến quy [...]