Cải tiến chất lượng là gì? Các phương pháp cải tiến chất lượng phổ biến

Ngày nay cùng với sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế, môi trường kinh doanh ngày càng trở nên cạnh tranh gay gắt. Để giữ vững vị thế trên thị trường và chiếm được  các doanh nghiệp tập trung vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ, là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp. Vậy thì cải tiến chất lượng là gì và tại sao nó lại giữ vai trò quan trọng như vậy. Hãy cùng tìm hiểu!

Chất lượng là gì?

Chất lượng là một thuật ngữ thông dụng, có thể được hiểu là mức độ tốt nhất mà sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình đáp ứng được yêu cầu, tiêu chuẩn và mong đợi của khách hàng (Khách hàng là tiêu chí quan trọng hàng đầu để đánh giá chất lượng). Chất lượng sản phẩm sẽ bao gồm các đặc tính kỹ thuật của sản phẩm hoặc dịch vụ, bên cạnh đó còn bao gồm các yếu tố khác như cảm nhận của người dùng, sự hài lòng của khách hàng về độ tin cậy, độ an toàn, độ bền, hiệu suất, hình thức đáp ứng nhu cầu của họ.

Ngoài những yếu tố chính cần đảm bảo thì sản phẩm hay dịch vụ chất lượng của một doanh nghiệp cần đáp ứng thêm các yếu tố khác như độ bền vững, tuổi thọ trung bình của sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định pháp luật, đảm bảo tính an toàn cho người tiêu dùng.

Chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ  thường được đo lường bằng mức độ thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Nếu một sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng được các tiêu chí và yêu cầu mà khách hàng đề ra thì sản phẩm hoặc dịch vụ đó được coi là có chất lượng. Đây cũng chính là yếu tố quan trọng giúp cho doanh nghiệp xác định được mục tiêu chiến lược kinh doanh của mình.

Cải tiến chất lượng là gì?

Cải tiến chất lượng là quá trình cải thiện liên tục nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Mục tiêu của quá trình này là không ngừng tạo ra sự cải tiến tích cực trong mọi khía cạnh của hoạt động doanh nghiệp. Bên cạnh duy trì đảm bảo được chất lượng sản phẩm ổn định thì cần phải tìm cách nâng cao được chất lượng sản phẩm dịch vụ sau luôn tốt hơn sản phẩm trước.

Trong quá trình cải tiến chất lượng, để đạt hiệu quả cao thì doanh nghiệp trước hết cần phải xác định và hiểu rõ được các vấn đề, yếu tố cần tiến hành cải thiện, xác định mục tiêu và tiêu chuẩn chất lượng mới, Từ đó tiến hành thực hiện các biện pháp và hoạt động nhằm đạt được kết quả tốt nhất. Việc cải tiến chất lượng giúp đảm bảo chất lượng hiện tại, không ngừng hoàn thiện hệ thống quy trình quản lý chất lượng doanh nghiệp, đồng thời còn tìm ra các vấn đề  tiến hành khắc phục sửa chữa, bên cạnh đó giúp cho việc phát hiện và ngăn chặn cac vấn dề mới có thể phát sinh liên qua tới chất lượng trong tương lai.

Cải tiến chất lượng có thể bao gồm các hoạt động như:

 • Phân tích và đánh giá hiện trạng chất lượng: Để xác định đúng các vấn đề điểm yếu cần phải khắc phục cải thiện, thì doanh nghiệp cần tiến hành điều tra, phân tích và đánh giá các yếu tố gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình hiện tại.
 • Thiết lập mục tiêu và tiêu chuẩn chất lượng mới: Muốn cải tiến hiểu quả thì cần hiểu và xác định đúng mục tiêu và tiêu chuẩn chất lượng, điều này cần dựa trên những yêu cầu cần thõa mãn thực tế của khách hàng, và dựa trên chiến lược phát triển sắp tới của tổ chức.
 • Triển khai các biện pháp cải tiến: Áp dụng các phương pháp, công cụ và kỹ thuật phù hợp để cải thiện quy trình, gia tăng hiệu suất, giảm lãng phí và tăng cường chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ. Điển hình như Dự án cải tiến chất lượng, chu trình PDCA, mô hình Kaizen hay Lean Six Sigma,…
 • Giám sát và đánh giá kết quả: Trong quá trình cải tiến cần tiến hành theo dõi và đánh giá kịp thời kết quả, xác định mức độ hiệu quả và thực hiện thay đổi khi cần thiết để đảm bảo rằng mục tiêu chất lượng cải tiến đạt được hiệu quả.

Cải tiến chất lượng là một quá trình liên tục và không ngừng nghỉ trong tổ chức, cho phép doanh nghiệp tiến hành cải thiện, kiểm soát và đảm bảo chất lượng  dịch vụ và sản phẩm của mình. Bên cạnh đó yêu cầu sự cam kết và tham gia của tất cả các cấp bậc và nhân viên trong tổ chức để đảm bảo rằng chất lượng được nâng cao và duy trì theo thời gian, từ đó mang lại hiệu quả tốt nhất cho doanh nghiệp.

Vì sao cần cải tiến chất lượng?

vì sao cần cải tiến chất lượng

Ngày nay, người tiêu dùng đặt vấn đề chất lượng lên hàng đầu hơn là vấn đề giá cả. Chất lượng sản phẩm và dịch vụ giữ vai trò vô cùng quan trọng trong việc tạo sự hài lòng cho khách hàng.  Yếu tố chất lượng đảm bảo lượng khách hàng đối với doanh nghiệp, bên cạnh đó còn góp phần nâng cao sự uy tín và danh tiếng trên thị trường, đóng vai trò quan tròng quyết định đến sự sống còn cua doanh nghiệp.

Việc không ngừng cải tiến chất lượng không chỉ nâng cao được chất lượng sản phẩm dịch vụ, hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng mà còn mang lại lợi ích kinh tế và cạnh tranh cho doanh nghiệp. Thông qua cải tiến chất lượng doanh nghiệp có thể tối ưu hóa các quy trình. giảm thiểu lãng phí, tăng năng suất và tăng cường sự phát triển bền vững.

Ai là người phụ trách chính công tác cải tiến chất lượng tại doanh nghiệp?

Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo quá trình cải tiến chất lượng diễn ra thành công. Họ cần thể hiện sự cam kết và tạo ra môi trường thích hợp để khuyến khích sự tham gia của toàn bộ nhân viên. Tại nhiều doanh nghiệp lớn, việc cải tiến chất lượng sản phẩm dịch vụ được giao cho một bộ phận riêng biệt gọi là bộ phận cải tiến.

Phòng cải tiến (bộ phận IE) tại doanh nghiệp có nhiệm vụ chủ yếu là tập trung vào việc đẩy mạnh quá trình cải tiến liên tục và đảm bảo nâng cao chất lượng trong tổ chức. Cụ thể, phòng cải tiến thường thực hiện các hoạt động sau:

 • Quản lý dự án cải tiến
 • Đánh giá hiện trạng và xác định vấn đề
 • Thiết kế và triển khai các phương pháp cải tiến
 • Theo dõi và đánh giá kết quả

Bên cạnh đó, phòng cải tiến còn có vai trò đào tạo cán bộ nhân viên về quy trình cải tiến trong tổ chức, tiến hành xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng, từ đó tiến hành đề xuất và triển khai các chương trình cải tiến toàn thể công ty, thúc đẩy sự tham gia và cam kết của toàn bộ nhân viên trong việc cải thiện chất lượng.

Tham khảo về nhân viên IE.

Các phương pháp cải tiến chất lượng phổ biến

Một số phương pháp phổ biến bao gồm:

 • PDCA: Hay còn gọi là chu trình Deming, áp dụng chu trình PDCA, tổ chức có thể hoạch định đề ra mục tiêu, tìm ra nguyên nhân đồng thời thực hiện loại bỏ các vấn đề và tìm ra giải pháp tốt hơn. Từ đó thực hiện các biện pháp cải tiến và đảm bảo rằng chất lượng được nâng cao liên tục và có hệ thống.
 • Six Sigma: Là phương pháp cải thiện tập trung vào mục tiêu giảm lãng phí cho doanh nghiệp, dựa trên dữ liệu và số liệu thống kê thực tế tạo cơ sở để cải thiện làm giảm đi sự biến động và sai lệch trong quá trình sản xuất để đạt được chất lượng cao và ổn định.
 • Lean: Phương pháp tiếp cận tập trung vào giảm lãng phí và cải thiện hiệu quả tăng cường hiệu suất trong quá trình sản xuất và quy trình kinh doanh.
 • Total Quality Management (TQM): Một hệ thống quản lý hướng tới sự cải tiến không ngừng đối với chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Hệ thống này đòi hỏi sự đồng thuận của mọi thành viên trong tổ chức tham gia vào việc cải tiến chất lượng.
 • Kaizen: Kaizen giúp tổ chức tập trung vào việc phát hiện và giải quyết, cải tiến các vấn đề nhỏ trong quá trình sản xuất, dịch vụ hoặc quy trình kinh doanh. Bằng cách không ngừng cải tiến liên tục hoàn thiện chất lượng của sản phẩm và dịch vụ đồng thời tăng cường hiệu suất công việc.

Tóm lại, có thế thấy rằng yếu tố chất lượng là một trong cấc chiến lược cấp thiết quyết định đến sự tồn tại và thành công của một doanh nghiệp. Cải tiến chất lượng giữ vai trò quan trọng là một quá trình liên tục và không ngừng để nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, cơ sở giúp cho doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế. Để đạt được hiệu quả cải tiến thì đòi hỏi cần có sự đồng thuận cam kết, sự tham gia của toàn bộ nhân viên cùng với sự hỗ trợ và lãnh đạo từ phía lãnh đạo và quản lý.

Khóa học về cải tiến chất lượng tại iRTC

Là đơn vị có hơn 15 năm kinh nghiệm trong tư vấn và đào tạo về lĩnh vực chất lượng, iRTC thường xuyên khai giảng các khóa đào tạo liên quan tới chất lượng như khóa học qa qc, 7 QC Tools, SPC, Lean Six Sigma, 5S – Kaizen,… Các khóa học đều được đào tạo bởi giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chất lượng và cải tiến tại doanh nghiệp, từng hoàn thành nhiều dự án tư vấn tại doanh nghiệp.

Thông qua quá trình cải tiến chất lượng, có thể giúp doanh nghiệp tạo ra lợi ích kinh tế, nâng cao khả năng cạnh tranh, đồng thời tạo niềm tin và sự hài lòng cho khách hàng, khẳng định được vị thế sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp trên thị trường. Hi vọng qua bài bài viết trên có thể gửi đến bạn đọc những chia sẽ bổ ích, chúng tôi mong muốn nghe ý kiến và chia sẻ của bạn về quan điểm về cải tiến chất lượng.