KHÓA HỌC CHUYÊN VIÊN ISO

QUẢN LÝ HỆ THỐNG TÍCH HỢP ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018

Ngày đăng: 03-07-2018

1,027 lượt xem

Khóa học ISO là câu trả lời cho các doanh nghiệp trong việc quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ  nhằm thỏa mãn yêu cầu của khách hàng. Thấu hiểu tầm quan trọng đó, trung tâm nghiên cứu đào tạo quản lý quốc tế - iRTC xin được giới thiệu tới quý học viên khóa đào tạo ISO.

Khóa học ISO

ĐỊA ĐIỂM

NGÀY KHAI GIẢNG

THỜI GIAN HỌC

HCM

28/3/2021

Chủ nhật hàng tuần

(Sáng 08h30 -> 11h30; Chiều 13h00 -> 16h00)

Thời lượng: 05 ngày/ khóa (10 buổi)

Hà Nội

17/4/2021

Học thứ 7 và chủ nhật hàng tuần 
(Sáng 08h30 -> 11h30; Chiều 13h00 -> 16h00)

Thời lượng: 05 ngày/ khóa (10 buổi)

Khóa học ISO

Nhằm điều hành kết nối các nguồn lực theo Tiêu chuẩn Chất lượng - Môi trường - An toàn với Chi phí thấp nhất Tránh, giảm thiểu rủi ro.
Thiết lập, vận hành tích hợp các quy trình tác nghiệp theo tiêu chuẩn Chất lượng - Môi trường - An toàn.
Đây là năng lực nhất thiết phải có của một CBQL cấp trung và là căn cứ để bổ nhiệm Trưởng - Phó phòng ban trong công ty.
Có lợi thế trong tìm kiếm việc làm khi tốt nghiệp ra trường.
Peter M. Senge chuyên gia về nhân sự đã nói:' Vũ khí cạnh tranh mạnh nhất là học nhanh hơn đối thủ ' chính là Khóa học CHUYÊN VIÊN ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001.

Đây là lợi thế độc đáo cho bạn làm đúng ngay từ đầu trong bất kỳ công việc nào. Tư duy hệ thống dùng để lập kế hoạch theo ISO quyết định 90% sự thành công của bạn.

Hiểu được các thay đổi cập nhật của tiêu chuẩn phiên bản mới so với phiên bản cũ và phương pháp xây dựng.
Nắm vững cách thức xây dựng/ vận hành/ kiểm soát/ cải tiến Hệ Thống Quản Lý tích hợp theo phiên bản mới ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018.

Tăng cường kiến thức đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 một cách hiệu quả.
Nắm vững các kỹ năng của đánh giá viên nội bộ, cũng như phương pháp thực hiện đánh giá nội bộ.

Mục tiêu khoá học ISO

 • Thiết lập, vận hành tích hợp các quy trình tác nghiệp theo tiêu chuẩn Chất lượng - Môi trường - An toàn.
 • Đây là năng lực nhất thiết phải có của một CBQL cấp trung và là căn cứ để bổ nhiệm Trưởng - Phó phòng ban trong công ty.
 • Có lợi thế trong tìm kiếm việc làm khi tốt nghiệp ra trường.
 • Peter M. Senge chuyên gia về nhân sự đã nói:' Vũ khí cạnh tranh mạnh nhất là học nhanh hơn đối thủ ' chính là Khóa học CHUYÊN VIÊN ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001.
 • Nhằm điều hành kết nối các nguồn lực theo Tiêu chuẩn Chất lượng - Môi trường - An toàn với Chi phí thấp nhất Tránh, giảm thiểu rủi ro.
 • Đây là lợi thế độc đáo cho bạn làm đúng ngay từ đầu trong bất kỳ công việc nào. Tư duy hệ thống dùng để lập kế hoạch theo ISO quyết định 90% sự thành công của bạn.
 • Hiểu được các thay đổi cập nhật của tiêu chuẩn phiên bản mới so với phiên bản cũ và phương pháp xây dựng.
 • Nắm vững cách thức xây dựng/ vận hành/ kiểm soát/ cải tiến Hệ Thống Quản Lý tích hợp theo phiên bản mới ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018.
 • Tăng cường kiến thức đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 một cách hiệu quả.
 • Nắm vững các kỹ năng của đánh giá viên nội bộ, cũng như phương pháp thực hiện đánh giá nội bộ.

Đối tượng học

 • Giám đốc/ Phó Giám đốc.
 • Các Trưởng/ phó phòng, Các cấp quản lý.
 • Nhân viên Ban ISO.
 • Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý và tất cả các thành viên tham gia thiết lập và duy trì hệ thống quản lý tại Công ty.
 • Sinh viên các năm cuối, tân cử nhân.

Lợi ích của khóa học ISO

Khóa học ISO

 • Kiến tạo kỹ năng tác nghiệp nhằm tạo thêm giá trị gia tăng.
 • Điều hành theo nguyên tắc LÀM ĐÚNG NGAY TỪ ĐẦU.
 • Tạo kỹ năng quản lý một cách chuyên nghiệp.
 • Được lưu file mềm các tài liệu iRTC đã tư vấn cho các doanh nghiệp.
 • Học viên đủ năng lực thiết lập xây dựng tích hợp hệ thống các chuẩn để điều hành.
 • Được chuyên gia tư vấn miễn phí sau khi kết thúc khóa học.

Ngôn ngữ : Anh – Việt (tùy theo yêu cầu học viên)

Giá trị nổi bật - khác biệt của khóa học

 • Các học viên được lưu file mềm các tài liệu thể hiện bí quyết thành công do iRTC soạn thảo trong quá trình tư vấn cho hơn 200 doanh nghiệp. Hơn 90% tân cử nhân và kỹ sư đã có việc làm sau khi học.
 • Sau khi hoàn thành khóa học, Học viên được tư vấn miễn phí khi có nhu cầu, vui lòng liên hệ Trung Tâm iRTC để sắp xếp thời gian tư vấn.
 • Chương trình do các chuyên gia uy tín, tâm huyết trong tư vấn các doanh nghiệp thực hiện. Học viên sẽ lĩnh hội được nhiều kiến thức thực tiễn có giá trị quý báu.
 • Đối với sinh viên, Trung Tâm sẽ hỗ trợ nơi thực tập và tìm việc làm. (được giới thiệu tham gia vào các dự án tư vấn ISO tại Doanh nghiệp cùng iRTC).

Phương pháp đào tạo

Với kinh nghiệm của chuyên gia sẽ mang lại những phương pháp giảng dạy đa dạng, hiện đại, linh hoạt, giúp học viên có thể tiếp thu kiến thức một cách hào hứng  chủ động và áp dụng được ngay kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng đã tiếp thu vào thực tế làm việc. Bao gồm:

 • Bài giảng (Lecturing)
 • Trao đổi, thảo luận (Brain Storming)
 • Làm việc nhóm (Teamwork)
 • Bài tập tình huống (Case study)
 • Thuyết trình (Presentation)
 • Video Clips…

Nội dung chương trình đào tạo ISO

No.

NÔI DUNG

SỐ BUỔI HỌC

PHẦN I - NHẬN THỨC HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018

1

 • Lịch sử phát triển của Mô hình hệ thống quản lý ISO 9000/ ISO 14001/ ISO 45001.
 • Giới thiệu cơ sở từ vựng theo phiên bản mới.
 • Bối cảnh, mục đích và nội dung thay đổi các yêu cầu của ISO 9001/ ISO 14001 trong phiên bản năm 2015 về Tiếp cận, Bố cục, Điều khoản và Yêu cầu.
 • Mô hình hệ thống quản lý tiếp cận theo quá trình và sự liên kết các yêu cầu tiêu chuẩn.
 • Các khái niệm cơ bản liên quan đến môi trường và quản lý môi trường.
 • Vì sao cần phải quan tâm đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
 • Mục đích, yêu cầu quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018
 • Các nguyên tắc quản lý theo Mô hình P-D-C-A
 • Yêu cầu chung/ Yêu cầu về hệ thống tài liệu/ Thảo luận.

01


2

PHÂN TÍCH CHI TIẾT CÁC YÊU CẦU HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP ISO 9001 : 2015 - ISO 14001 : 2015 – ISO 45001 : 2018

Bối cảnh của tổ chức

 • Hiểu về tổ chức và bối cảnh
 • Nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm
 • Xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, an toàn.
 • Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình

  Sự lãnh đạo

 • Sự lãnh đạo và cam kết
 • Hướng vào khách hàng
 • Chính sách chất lượng, môi trường, an toàn.
 • Mô tả vai trò, trách nhiệm, quyền hạn trong Công ty.

Hoạch định hệ thống quản lý

 • Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội
 • Mục tiêu chất lượng, môi trường, an toàn & Kế hoạch hành động đạt được
 • Khía cạnh môi trường
 • Các nghĩa vụ tuân thủ
 • Xác định mối nguy, đánh giá rủi ro, xác lập sự kiểm soát
 • Yêu cầu của pháp luật và các yêu cầu khác
 • Kiểm soát thao tác

01

3

Hỗ trợ

 • Nguồn lực, năng lực, nhận thức
 • Trao đổi thông tin nội bộ, bên ngoài
 • Trao đổi thông tin, tham gia và tham vấn
 • Quản lý điều hành
 • Yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ
 • Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ
 • Kiểm soát các sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp
 • Sản xuất và cung cấp dịch vụ
 • Chuyển giao sản phẩm và dịch vụ
 • Kiểm soát đầu ra không phù hợp
 • Chuẩn bị và ứng phó với tình huống khẩn cấp
 • Điều tra sự cố, sự không phù hợp và hành động khắc phục

02

4

Đánh giá kết quả hoạt động

 • Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá
 • Đánh giá nội bộ
 • Đánh giá sự tuân thủ
 • Xem xét của lãnh đạo

Cải tiến

 • Khái quát
 • Đánh giá kết quả hoạt động
 • Sự không phù hợp và hành động khắc phục
 • Cải tiến liên tục

Làm bài tập kiểm tra

02

PHẦN II - XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018

4

 • Một số lưu ý chuyển đổi hệ thống quản lý ISO 9001 - ISO 14001 sang phiên bản mới 2015
 • Nhận diện, đánh giá, kiểm soát rủi ro và hành động thực hiện trong Hệ thống quản lý tích hợp ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018
 • Các công cụ phân tích rủi ro và cơ hội
 • Chương trình hành động Chuyển đổi hệ thống theo tiêu chuẩn mới
 • Phương pháp Tích hợp ISO 9001:2015 với các tiêu chuẩn khác(ISO 14001, ISO 45001,...)
 • Phương pháp xây dựng hệ thống các quy trình/ thủ tục/ HDCV …
 • Các bước soạn thảo và vận hành hệ thống ISO.
 • Các Nguyên tắc soạn thảo Quy trình ISO
 • Cấu trúc tài liệu của hệ thống ISO
 • Các lưu ý khi áp dụng tài liệu hệ thống

Làm bài tập kiểm tra

02

PHẦN III – CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP TIÊU CHUẨNISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018

5

Đánh giá hệ thống quản lý theo ISO 19011:2013

 • Phạm vi
 • Tài liệu viện dẫn
 • Thuật ngữ - Định nghĩa
 • Các nguyên tắc trong đánh giá nội bộ
 • Mục tiêu và ý nghĩa của hoạt động đánh giá nội bộ

01

6

 • Năng lực và đánh giá năng lực của chuyên giá đánh giá
 • Khái quát
 • Vai trò của đánh giá viên nội bộ
 • Tiêu chuẩn năng lực của đánh giá viên và của trưởng đoàn
 • Phong cách cá nhân
 • Kiến thức và kỹ năng
 • Giáo dục, kinh nghiệm làm việc, đào tạo chuyên gia đánh giá và kinh nghiệm đánh giá
 • Duy trì và cải tiến năng lực
 • Đánh giá chuyên gia đánh giá

7

 • Quản lý chương trình đánh giá
 • Khái quát
 • Mục tiêu của chương trình đánh giá
 • Thiết lập chương trình đánh giá và làm bài tập lập chương trình đánh giá
 • Lựa chọn và chỉ định đoàn đánh giá
 • Thực hiện chương trình đánh giá
 • Theo dõi chương trình đánh giá
 • Xem xét và cải tiến chương trình đánh giá
 • Chuẩn bị checklist đánh giá
 • Tiến hành đánh giá tài liệu
 • Chuẩn bị đánh giá tại hiện trường
 • Qui trình tổ chức đánh giá nội bộ
 • Lập chương trình đánh giá hàng năm

01

8

 • Thực hiện đánh giá
 • Bắt đầu cuộc đánh giá
 • Chuẩn bị các hoạt động đánh giá
 • Họp khai mạc và kết thúc, thí dụ về buổi họp.
 • Tiến hành các hoạt động đánh giá
 • Chuẩn bị và gửi báo cáo đánh giá
 • Hoàn thành cuộc đánh giá
 • Tiến hành đánh giá theo dõi

02

9

 • Kỹ thuật đánh giá
 • Các loại hình đánh giá
 • Đánh giá theo quá trình
 • Đánh giá truy vết
 • Ghi nhận các điểm phát hiện
 • Truy tìm bằng chứng
 • Lập hồ sơ đánh giá

Tổng kết khóa học và giải đáp thắc mắc

Làm bài tập thực hành và bài kiểm tra cuối khóa

Tổng số buổi đào tạo

10 buổi

Số buổi học: 10 buổi/khóa (05 ngày).

Học phí: 3.900.000 VNĐ/khóa.

Ưu đãi:   + Giảm còn 3.400.000 VNĐ /khóa dành cho học viên đã học tại iRTC hoặc nhóm >= 3 người.
               + Hoặc giảm còn 3.600.000 VNĐ /khóa nếu nộp học phí trước khai giảng 05 ngày.
Bao gồm:  Tài liệu + chứng chỉ + tea break

Chú ý: Học viên được cấp chứng chỉ vào buổi cuối khóa học.

Hình thức nộp học phí :

- Tại TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ QUỐC TẾ - iRTC, 58 Nguyễn Xí, Phường 26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Tài khoản trung tâm : TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ QUỐC TẾ - iRTC
Số Tài Khoản : 0071001129517, Ngân hàng Vietcombank, CN Tây Sài Gòn

- Hoặc Tài khoản : Châu Quang Vinh
Số Tài Khoản : 106006508156, Ngân hàng Vietinbank, CN 5 TP.HCM.

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ QUỐC TẾ - iRTC

- Trụ sở        :  58 Nguyễn Xí, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
- Điện thoại  :  028 3885 6866 (Ms Trân) - 0902 419 079 (Mr Vinh) - 0908 419 079 (Mr.Xuân)
- Email         :  tuvan@irtc.edu.vn - daotao@irtc.edu.vn - daotaoquanly.irtc@gmail.com
- Websites   :  www.irtc.edu.vn - www.tqmivietnam.com - www.tuvaniso.com.vn
- Facebook  :  www.facebook.com/irtc.edu.vn

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha