KHÓA HỌC PUBLIC

KHÓA HỌC PUBLIC

 • ĐÀO TẠO ÁP DỤNG LEAN & TPM

  26-08-2019 // 690 lượt xem

  KHÓA HỌC ĐÀO TẠO ÁP DỤNG LEAN & TPM Giúp các Học viên hiểu và nắm bắt các công cụ Lean 6 Sigma căn bản và cách áp dụng chúng để cải tiến quá trình, cải tiến hệ thống của tổ chức. Tăng tối đa hiệu suất sử dụng máy móc, thiết bị với một hệ thống bảo trì được thực hiện trong suốt quá trình tồn tại của máy móc thiết bị, cụ thể là bốn “không”: + Không sự cố dừng máy, + Không phế phẩm, + Không hao hụt, + Không tai nạn.

  Chi tiết →

 • KHÓA HỌC KPI - HỆ THỐNG KPI

  26-08-2019 // 697 lượt xem

  Chương trình này nhằm giúp cho người tham dự hiểu sâu về KPI và vai trò của KPI đối với công tác quản trị doanh nghiệp nói chung và công tác quản trị nhân sự nói riêng. Đồng thời, biết cách xây dựng KPI hiệu quả cho cá nhân, bộ phận và tổ chức của mình.

  Chi tiết →

 • KHÓA HỌC VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

  26-08-2019 // 597 lượt xem

  Không phải quy chế, không phải kỷ luật, càng không phải là một ông chủ khó tính luôn xét nét, thúc ép nhân viên, nhưng lại có thể biến nhân viên, kể cả những người “cứng đầu”, trở thành những “công dân” tự giác làm việc hết mình, những “đại sứ” mang trong mình “màu cờ sắc áo”, “bản tính”, “bản sắc” của công ty. Công cụ đó chỉ có thể là Văn hóa doanh nghiệp (VHDN)!

  Chi tiết →

 • QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 4.0

  18-10-2018 // 873 lượt xem

  Doanh nghiệp Việt nam đang từng bước hội nhập với cuộc CMCN lần thứ 4.

  Chi tiết →

 • KỸ NĂNG XÂY DỰNG QUY TRÌNH – BIỂU MẪU THÔNG MINH

  04-10-2018 // 706 lượt xem

  Với kinh nghiệm của chuyên gia sẽ mang lại những phương pháp giảng dạy đa dạng, hiện đại, linh hoạt, giúp học viên có thể tiếp thu kiến thức một cách hào hứng chủ động và áp dụng được ngay kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng đã tiếp thu vào thực tế làm việc. Bao gồm:

  Chi tiết →

 • GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THEO PHƯƠNG PHÁP 8D/ PROBLEM SOLVING – 8D METHOD

  24-07-2018 // 17 lượt xem

  Phương pháp đào tạo: Với kinh nghiệm của chuyên gia sẽ mang lại những phương pháp giảng dạy đa dạng, hiện đại, linh hoạt, giúp học viên có thể tiếp thu kiến thức một cách hào hứng chủ động và áp dụng được ngay kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng đã tiếp thu vào thực tế làm việc. Bao gồm

  Chi tiết →

 • SẢN XUẤT TINH GỌN/ LEAN MANUFACTURING

  06-07-2018 // 921 lượt xem

  Lean Manufacturing thường được biết đơn giản là “Lean”, là cách sản xuất hàng hóa tối ưu thông qua việc loại bỏ các hao phí và thực hiện luồng, ngược lại với việc tạo ra lô và hàng đợi. Lean Manufacturing là một phương pháp quản lý quá trình phổ biến xuất phát chủ yếu từ Toyota Production System (TPS). TPS nổi tiếng về việc tập trung triệt tiêu bảy hao phí, theoToyota, nhằm làm tăng toàn bộ giá trị khách hàng (mặc dù Lean và TPS có quan điểm khác nhau về cách thực hiện việc này). Sự tăng trưởng vững chắc của Toyota, từ một công ty nhỏ đến nhà sản xuất ôtô hang đầu thế giới là nhờ đã tập trung sự chú ý vào cách việc thực hiện điều này.

  Chi tiết →