KHÓA HỌC LEAN SIX SIGMA

KHÓA HỌC LEAN SIX SIGMA

 • LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT

  28-06-2018 // 987 lượt xem

  LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT

  Chi tiết →

 • LEAN SIX SIGMA BLACK BELT

  28-06-2018 // 1,040 lượt xem

  Trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt như ngày nay, quy trình kiểm soát chặt chẽ hiệu suất tổng thể là tiêu chí đánh giá sự thành công bền vững của một doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi nhà quản lý phải tiếp cận tư duy cải tiến hoạt động và chất lượng sản phẩm, tìm kiếm khách hàng mục tiêu và dữ liệu để đạt được kết quả cao nhất.

  Chi tiết →

 • LEAN SIX SIGMA GREEN BELT

  28-06-2018 // 755 lượt xem

  Lean Six Sigma Green Belt là một trong các chứng chỉ của hệ thống chứng chỉ Lean Six Sigma. Lean Six Sigma đai xanh làm việc dưới sự giám sát hoặc hỗ trợ của Six Sigma đai đen, có nhiệm vụ phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng trong suốt quá trình của các dự án 6 sigma với mục tiêu là quản lý quá trình cải tiến ngay từ lúc đầu, khiến khách hàng hài lòng hơn, giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất và lợi nhuận.

  Chi tiết →