KHÓA HỌC INHOUSE

KHÓA HỌC INHOUSE

  • Lean manufacturing

    12-06-2018 // 891 lượt xem

    Sau thành công rực rỡ của công ty TOYOTA nhờ TPS (Toyota Production System), các học giả người Mỹ, những người đã từng làm việc lâu năm trong các công ty của hãng Toyota dùng nó làm cở sở để viết nên triết lý “Sản xuất Lean” hay “Sản xuất tinh gọn” cho tất cả các ngành kinh doanh khác.

    Chi tiết →